fbpx

Катедра за е-бизнис

Раководител на катедра: проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

Секретар на катедра: доц. д-р Марина Мијоска Белшоска

Останати членови:

проф. д-р Сашо Јосимовски

проф. д-р Калина Треневска Благоева

проф. д-р Мартин Михајлов

проф д-р Мијалче Санта

проф. м-р Марина Белшоска

проф. д-р Димитар Јовевски

асист. м-р Мартин Киселички

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.