fbpx

Катедра за е-бизнис

Раководител на катедра: проф. д-р Сашо Јосимовски

Секретар на катедра: асист. м-р Мартин Киселички

Останати членови:

проф. д-р Калина Треневска Благоева

проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

проф. д-р Мартин Михајлов

проф д-р Мијалче Санта

проф. м-р Марина Белшоска

проф. д-р Димитар Јовевски

проф. д-р Марина Мијоска Белшоска

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.