fbpx

Катедра за математика и статистика

Раководител на катедра: проф. д-р Игор Ивановски

Секретар на катедра: асист. м-р Филип Пеовски

Останати членови:

проф. д-р Весна Буцевска

проф. д-р Драган Тевдовски

проф. д-р Марија Т.Несторовска

асист. м-р. Виктор Стојкоски


70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.