fbpx

Катедра за менаџмент

Раководител на катедра: проф. д-р Сашо Арсов

Секретар на катедра: проф. д-р Александра Јанева Илиев

Останати членови:

проф. д-р Љубомир Дракулевски

проф. д-р Леонид Наков

проф. д-р Кирил Постолов

проф. д-р Љупчо Ефтимов

проф. д-р Сашо Арсов

проф. д-р Игор Ивановски

проф. д-р Виолета Цветкоска

проф. д-р Александар Наумоски

проф. д-р Никола Левков

проф. д-р Стојан Дебарлиев

проф. д-р Александра Јанева Илиев

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.