fbpx

Катедра за сметководство и ревизија

Раководител на катедра: проф. д-р Марина Трпеска

Секретар на катедра: асист. м-р Иван Дионисијев

Останати членови

проф. д-р Зоран Миновски

проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска

проф. д-р Атанаско Атанасовски

асист. м-р Тодор Тоцев

асист. м-р Бојан Малчев

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.