fbpx

д-р Мартин Михајлов

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

martin.mihajlov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-865

Приемно време:

Мартин Михајлов е роден во 1979 година во Скопје. Дипломира на Електро-техничкиот Факултет на насоката компјутерска техника, информатика и автоматика во 2002 година. После дипломирањето учествува во наставата како помлад асистент на Воената Академија, Полициската Академија и ММ Колеџ. Исто така, како дел од програмата за размена на студенти работи и на Раџабат Институтот во Бангкок и eRunway во Коломбо.

Во 2005 година е избран за помлад асистент на група предмети од областа на Е-бизнис. Подрачјата на научен интерес вклучуваат: нелинеарни динамични системи, мултимедија и веб ориентирани информациони системи

ПредметНасокиСтепен
Планирање и развој на вебМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.