fbpx

Бранкица Миладинова
Демонстратор

brankica.miladinova@eccf.ukim.edu.mk

Надица Андонова
Демонстратор

nadica.andonova@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.