д-р Атанаско Атанасовски

Редовен професор

Катедра за Сметководство и ревизија

atanasko.atanasovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-904

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 12:00 – 14:00

Среда 10:00 – 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.