д-р Горан Петревски

Редовен професор

Катедра за Финансии

goran.petreski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-878

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 13:00 – 15:00
Четврток: 13:00 – 15:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.