fbpx

д-р Горан Петревски

Редовен професор

Катедра за Финансии

goran.petreski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-878

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник 13:00:00 – 14:30:00

Среда 13:00:00 – 14:30:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.