д-р Гоце Петрески

Редовен професор

Катедра за Економија

goce.petreski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-870

Приемно време:
 од  до  часот
 од  до  часот

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.