д-р Даниела Бојаџиева

Редовен професор

Катедра за Економија

daniela.mamucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-866

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Вторник 13:00 – 15:00
Четврток 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.