д-р Драган Тевдовски

Редовен професор

Катедра за Математика и статистика

dragan.tevdovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-873

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11:00 – 13:00
Вторник: 10:00 – 12:00
Четврток: 09:00 – 11:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.