д-р Ежени Брзовска

Редовен професор

Катедра за Маркетинг

ezeni.brzovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-834

Google Scholar

ORCID 

ResearchGate

Приемно време:
Понеделник 14:00:00 – 16:00:00

Вторник 12:00:00 – 14:00:00

Среда 14:00:00 – 16:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.