д-р Елена Наумовска

Редовен професор

Катедра за Финансии

elenan@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-896

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 11:00 – 14:00
Четврток: 11:00 – 14:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.