fbpx

д-р Зоран Миновски

Редовен професор

Катедра за Сметководство и ревизија

zoran.minovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-864

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
од до часот

од до часот

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.