д-р Зоран Миновски

Редовен професор

Катедра за Сметководство и ревизија

zoran.minovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-864

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 13:00 – 15:00
Вторник: 15:00 – 17:00
Четврток: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.