д-р Кирил Постолов

Редовен професор

Катедра за Менаџмент

kiril.postolov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 899

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Петок: 08:00 – 10:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.