д-р Марина Трпеска

Редовен професор

Катедра за Сметководство и ревизија

marina.serafimoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-921

Google Scholar
ORCID 
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 13:00 – 15:00 
Вторник: 15:00 – 17:00

Или по договор на email.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.