fbpx

д-р Трајко Славески

Редовен професор

Катедра за Економија

trajko.slaveski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 876

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник

Вторник

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.