д-р Ѓорѓи Гоцков

Редовен професор

Катедра за Финансии

gjorgji.gockov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 903

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 12:00 – 14:00

Среда 12:00 – 14:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.