Продекани

Продекан за финансии

проф. д-р Атанаско Атанасовски , вонреден професор

е-пошта: prodekanfin@eccf.ukim.edu.mk

Продекан за настава

проф. д-р Љупчо Ефтимов , вонреден професор

е-пошта: prodekannas@eccf.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка

проф. д-р Мијалче Санта, вонреден професор

е-пошта: prodekanint@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.