fbpx

Заверка на семестар

Почитувани,

Уписот на семестарот ќе се врши со целосно почитување на протоколите за здравствена заштита. Од овие причини неопходно е почитување на роковите дадени во оваа информација.

Ве информираме дека во системот iknow e креиран зимскиот семестар 2022/2023 година и сите студенти кои се запишале во вториот уписен рок или имаат предмети за презапишување во зимскиот семестар, пред да дојдат во службата  направат online упис.

Студентите кои ќе полагаат испити од летниот семестар во јануарската сесија треба да направат online упис и во предвидениот термин да достават образец за упис на празен зимски семестар 2022/2023 без надомест.

Монетарна економија, финансии и банкарство28.9.2022 год. Од 11-14ч
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси29.9.2022 год. Од 11-14ч
MBA in Strategic human resource management29.9.2022 год. Од 11-14ч
МБА Менаџмент30.9.2022 год. Од 11-14ч
Корпоративен финансиски менаџмент5.10.2022 год. Од 11-14ч
Економски развој и меѓународни финансии5.10.2022 год. Од 11-14ч
Маркетинг5.10.2022 год. Од 11-14ч
Европски студии5.10.2022 год. Од 11-14ч
Статистички методи за бизнис и економија5.10.2022 год. Од 11-14ч
Управување во јавен сектор6.10.2022 год. Од 11-14ч
Менаџмент во осигурувањето6.10.2022 год. Од 11-14ч
Е-бизнис менаџмент6.10.2022 год. Од 11-14ч
Сметководство и ревизија6.10.2022 год. Од 11-14ч

Со почит,

Економски факултет – Скопје

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.