Календар на активности

1

Упис  на година (и оn-line упис на семестар)

19.09.2022 – 30.09.2022

2

Почеток на учебна година

03.10.2022

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

03.10.2022 – 13.01.2023

4

Прв дел од  испит (тест)

19.11.2022 – 29.11.2022

5

Пријавување за II колоквиум (on-line)

20.12.2022 – 30.12.2022

6

Втор дел од  испит (тест)

09.01.2023 – 18.01.2023

7

Давање потписи  за  зимскиот семестар (електронски)

03.01.2023 – 05.01.2023

8

Пријавување  за Јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

03.01.2023 – 09.01.2023

9

Јануарска (прва) испитна сесија

20.01.2023 – 10.02.2023

10

Заверка на зимски и упис на летен семестар

06.02.2023 – 17.02.2023

Летен семестер

11

Времетраење  на летниот семестар

15.02.2023 – 31.05.2023

12

Прв дел од  испит (тест)

03.04.2023 – 12.04.2023

13

Втор дел од  испит (тест)

20.05.2023 – 31.05.2023

14

Пријавување за II колоквиум (on-line)

08.05.2023 – 18.05.2023

15

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

29.05.2023 – 01.06.2023

16

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

22.05.2023 – 30.05.2023

17

Jунска (втора) испитна сесија

05.06.2023 – 26.06.2023

18

Заверка на летниот  семестар

26.06.2023 – 07.07.2023

19

Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

30.06.2023 – 10.07.2023

20

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

25.08.2023 – 16.09.2023

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.