fbpx

Календар на активности

1Упис  на година ( и оn-line упис на семестар)21.09.2020 – 02.10.2020
2Почеток на учебна година01.10.2020
Зимски семестар 
3Времетраење  на зимскиот  семестар05.10.2020 – 15.01.2021
 Прв дел од  испит (тест)19.11.2020 – 28.11.2020
 Пријавување за II колоквиум15.12.2020 – 24.12.2020
 Втор дел од  испит (тест)во првиот термин/декада од јануарска испитна сесија
4Давање потписи  за  зимскиот семестар(електронски)08.01.2021 – 15.01.2021
5Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија (on-line)30.12.2020 – 10.01.2021
6Јануарска (прва) испитна сесија(два термини)18.01.2021 – 13.02.2021
7Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар09.02.2021 – 19.02.2021
Летен семестер  
8Времетраење  на летниот семестар22.02.2021 – 04.06.2021
 Прв дел од  испит (тест)10.04.2021 – 20.04.2021
 Втор дел од  испит (тест)во првиот термин/декада од јунска испитна сесија
 Пријавување за II колоквиум(on-line)01.05.2021 – 10.05.2021
9Давање потписи за летниот семестар(електронски)31.05.2021 – 04.06.2021
10Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)12.05.2021 – 20.05.2021
11Заверка на летниот  семестар21.06.2021 – 02.07.2021
12Jунска (втора) испитна сесија(два термини)05.06.2021 – 03.07.2021
13Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сеија (on-line)05.07.2021 – 15.07.2021
14Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија(два термини)20.08.2021 – 17.09.2021

Факултетот го задржува правото да изврши измени на роковите утврдени со овој календар доколку тоа го налага специфичноста на здравствената ситуација или поради други оправдани причини.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.