Студентски прашања за втор циклус

Одделението за студентски прашања, со студенти работи секој работен ден од 1200 до 1400 часот. Контакт телефонските броеви и e-mail адресите во Одделението за студентски прашања, се дадени во продолжение.
Ганзовска Валентина Раководител 02 3286 831 valentina@eccf.ukim.edu.mk
Виолета Цветковска референт за Втор циклус на студии 02 3286 829 violeta.cvetkovska@eccf.ukim.edu.mk
Валентина Јовановска референт за Втор циклус на студии 02 3286 829 valentina.jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.