Упис / Заверка на семестар 

Уписот/ заверката на семестарот се врши согласно термините утврдени во календарот на активностите кој се објавува за секоја учебна година.
(види Статут на УКИМ и Правилник на УКИМ)

ПРВ ЦИКЛУС – Упис на ЛЕТЕН семестар 2022/2023


70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.