Распоред за настава и вежби, Летен семестар, 2023/2024 (15.02.2024 - 31.05.2024)

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.