Распоред за настава и вежби, Зимски семестар, 2023/2024 (02.10.2023 - 12.01.2024)

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.