Студентска мобилност

Стипендиите за мобилност на студенти и наставен кадар се во надлежност за Центарот за кариера

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.