fbpx

Студентски прашања за прв циклус студии

Одделението за студентски прашања, со студенти работи секој работен ден од 1200 до 1400 часот.

Контакт телефонските броеви и e-mail адресите во Одделението за студентски прашања, се дадени во продолжение.

Ганзовска Валентина Раководител02 3286 831 valentina@eccf.ukim.edu.mk
Тренчева Соњареферент за департман
деп. Надворешна трговија и деп. Е-бизнис
02 3286 925sonjat@eccf.ukim.edu.mk
Поповска Иванка

референт за департмани

деп. Сметководство и ревизија и деп. Економија 

02 3286 923

ivanka@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковскареферент за департмани 
деп. Финансиски менаџмент и деп. Дисперзирани студии
02 3286 922

viki@eccf.ukim.edu.mk 

Анета Војновскареферент за департмани
деп. Маркетинг и деп. Менаџмент  
02 3286 924 anetav@eccf.ukim.edu.mk
Савеска Кристинареферент за
Втор циклус на студии
02 3286 829 kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.