fbpx

Контакти

Економски факултет

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“

бул. Гоце Делчев бр.9В1000 СкопјеРепублика Северна Македонијателефон: (02) 3286-800факс: (02) 3118-701Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk

Оддление за студентски прашања

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Валентина Ганзовска
– Раководител –

3 286 831

 valentina@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска
– Референт –

3 286 924

 anetav@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска
– Референт –

3 286 922

viki@eccf.ukim.edu.mk

Иванка Поповска
– Референт –

3 286 923

 ivanka@eccf.ukim.edu.mk

Соња Тренчевска
– Референт –

3 286 925

 sonjat@eccf.ukim.edu.mk

Маја Марковиќ
– Референт –

3 286 829

maja.markovic@eccf.ukim.edu.mk

Библиотека

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Јордана Драгоманова
– Раководител –

3 286 908

jordana@eccf.ukim.edu.mk

Валентина Митрова
– Книжничар –

3 286 898

valentina.mitrova@eccf.ukim.edu.mk 

Одделение за сметководствено, финансиско и материјално работење

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
д-р Силвана Колева
– Раководител –
3 286 827Silvana.Koleva@eccf.ukim.edu.mk
Даниела Ангеловска
– Виш соработник за сметководствено, финансиско и материјално работење –
3 286 932daniela.angelovska@eccf.ukim.edu.mk
Анета Михаиловска
– Магационер –
3 286 850aneta.m@eccf.ukim.edu.mk

Одделение за информациски системи

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Душан Карадаков administrator@eccf.ukim.edu.mk
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.