fbpx

Контакти

Економски факултет

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“

бул. Гоце Делчев бр.9В1000 СкопјеРепублика Северна Македонијателефон: (02) 3286-800факс: (02) 3118-701Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk 

Оддление за студентски прашања

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Валентина Ганзовска
– Раководител –

3 286 831

 valentina@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска
– Референт –

3 286 924

 anetav@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска
– Референт –

3 286 922

viki@eccf.ukim.edu.mk

Иванка Поповска
– Референт –

3 286 923

 ivanka@eccf.ukim.edu.mk

Соња Тренчевска
– Референт –

3 286 925

 sonjat@eccf.ukim.edu.mk

Кристина Савеска
– Референт –

3 286 829

kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk

 

Библиотека

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Јордана Драгоманова
– Раководител –

3 286 908

jordana@eccf.ukim.edu.mk

Снежана Василевска
– Библиотекар –

3 286 889

snezanav@eccf.ukim.edu.mk

Љубе Јовановски
– Библиотекар –

3 286 926

divna@eccf.ukim.edu.mk

 

Одделение за сметководствено, финансиско и материјално работење

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

д-р Силвана Колева
– Раководител –

3 286 827

 

 

3 286 932

 

Валентина Митрова
– Благајник –

3 286 826

 

Анета Михаиловска
– Магационер –

3 286 850

 

Одделение за информациски системи

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

 

3 286 800

contact@eccf.ukim.edu.mk

 

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.