Еразмус+ договори

Економскиот факултет – Скопје е во активен ангажман на склучување Еразмус+ договори за мобилност на студенти и наставен кадар. 

Повеќе информации:

  1. Склучени Еразмус+ билатерални договори
  2. Процедура за склучување Еразмус+ договор за соработка
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.