Зборник на трудови

  • „Economic recovery in the post-crisis period“, мај 2015 година (преземи)
  • „The changing role of finance in today’s global economy“, мај 2019 година (link)
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.