Зборник на трудови

  • „Economic recovery in the post-crisis period“, мај 2015 година (преземи)
  • „The changing role of finance in today’s global economy“, мај 2019 година  (link)
  • ,,Индустриска револуција 4.0: Како новите технологии ќе го променат сметководството во иднина“ -организиран заеднички од Економскиот факултет – Скопје и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, јули 2020 година ЛИНК
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.