Document Management Sysytem (ДМС)

Информација за најавување во ДМС (Document Management System) на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот”Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Доколку сте член на ННС за ги гледате материјалите за седниците на ННС кликнете на овој ЛИНК

Доколку сте член на Деканатската управа за да ги гледате материјалите за седниците на Деканатската управа кликнете на овој ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.