fbpx

iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

News

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИРАН СТУДЕНТСКИ ОБРОК

Редовните студенти на прв циклус (додипломски) студии можат да станат корисници на субвенциониран студентски оброк…

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС – АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021

Почитувани, на следните линкови можете да ги погледнете соопштението за пријавување испити и анкетата за…

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС – АВГУСТ-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021

Почитувани, на следниот линк можете да го погледнете соопштението за пријавување испити за АВГУСТ –…

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС –ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА 23.8.2021 ДО 24.9.2021 ГОДИНА

СОГЛАСНО АКАДЕМСКИОТ  КАЛЕНДАР НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА 2020/2021 АКАДЕМСКА ГОДИНА http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/akademski_kalendar_2020_2021.pdf  ТРЕТАТА ИСПИТНА…