fbpx

Катедра за економија

Раководител на катедра: проф. д-р Даниела Бојаџиева

Секретар на катедра: асист. м-р Кристијан Кожески

Останати членови

проф. д-р Трајко Славески

проф. д-р Владимир Филиповски

проф. д-р Весна Буцевска

проф. д-р Борче Треновски

проф. д-р Билјана Ташевска

проф. д-р Љубомир Кекеновски

проф. д-р Пеце Недановски

проф. д-р Сашо Ќосев

проф. д-р Предраг Трпески

асист. м-р Маријана Цветаноска

асист. м-р Ѓунтер Мерџан

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.