fbpx

Раководител на катедра: проф. д-р Владимир Филиповски

Секретар на катедра: доц. д-р Билјана Ташевска

Останати членови

академик д-р Гоце Петрески

проф. д-р Трајко Славески

проф. д-р Борче Треновски

проф. д-р Љубомир Кекеновски

проф. д-р Пеце Недановски

проф. д-р Сашо Ќосев

проф. д-р Предраг Трпески

проф. д-р Даниела Мамучевска

м-р Маријана Цветаноска

Катедра за економија

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.