fbpx

Катедра за маркетинг

Раководител на катедра: проф. д-р Анита Циунова – Шулеска

Секретар на катедра: проф. д-р Николина Паламидовска – Стерјадовска

Останати членови:

проф. д-р Снежана Ристевска – Јовановска

проф. д-р Ежени Брзовска

проф. д-р Димитар Јовевски

асист. м-р Ирена Богоевска Гаврилова

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.