fbpx

Катедра за надворешна трговија

Раководител на катедра: проф. д-р Катерина Тошевска Трпчевска

Секретар на катедра: асист. м-р Љубен Коцев

Останати членови:

проф. д-р Ирена Кикеркова

проф. д-р Елена Макревска Дисоска

проф. д-р Ѓорѓи Гоцков

асист. м-р Љубен Коцев

асист. м-р Јасна Тоновска

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.