fbpx

Катедра за финансии

Раководител на катедра: проф. д-р Горан Петрески

Секретар на катедра: проф. д-р Сузана Макрешанска Младеновска

Останати членови

проф. д-р Владимир Филиповски

проф. д-р Ѓорѓи Гоцков

проф. д-р Елена Наумовска

проф. д-р Кирил Јовановски

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.