м-р Мартин Киселички
Асистент

Катедра - Е-бизнис

martin.kiselicki@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Четврток: 11 - 13 ч.
Петок: 11 - 13 ч.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.