д-р Анита Циунова-Шулеска

Редовен професор

Катедра за Маркетинг 

anita.ciunova@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-846

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11:00 – 13:00 ч.
Среда: 09:00 – 11:00 ч.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.