fbpx

д-р Ирена Кикеркова

Редовен професор

Катедра за Надворешна трговија

irena.kikerkova@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-860

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник

Вторник

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.