fbpx

д-р Калина Треневска Благоева

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

kalina.trenevska-blagoeva@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 859

Google Scholar

ORCID 

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник

Вторник

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.