д-р Калина Треневска Благоева

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

kalina.trenevska-blagoeva@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 859

Google Scholar
ORCID 
ResearchGate

Приемно време:

Среда: 17:00 – 19:00 (M – Teams)
Четврток: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.