iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Kalina Trenevska Blagoeva, PhD

Full Professor

Chair of E-business

kalina.trenevska-blagoeva@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 859

Google Scholar
ORCID 
ResearchGate

Office Hours:
Thursday: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.