д-р Катерина Тошевска Трпчевска

Редовен професор

Катедра за Надворешна трговија

katerina.tosevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-889

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 11:00 – 13:00
Четврток: 13:00 – 15:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.