fbpx

д-р Пеце Недановски

Редовен професор

Катедра за Економија

pece.nedanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-891

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 11:00:00 – 13:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.