д-р Пеце Недановски

Редовен професор

Катедра за Економија

pece.nedanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-891

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 10:00 – 12:00
Среда: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.