д-р Сашо Јосимовски

Редовен професор

Катедра за Е-бизнис

saso.josimovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-888

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.