д-р Сашо Ќосев

Редовен професор

Катедра за Економија

saso.kosev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 907

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11:00 – 14:00
Вторник: 13:00 – 14:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.