д-р Снежана Ристевска-Јовановска

Редовен професор

Катедра за Маркетинг

snezana.ristevska-jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 848

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 08:00 – 09:00
Среда: 08:00 – 09:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.