iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Snezana Ristevska-Jovanovska, PhD

Full Professor

Chair of Marketing

snezana.ristevska-jovanovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 848

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office Hours:
Monday: 08:00 – 09:00
Wednesday: 08:00 – 09:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.