fbpx

д-р Стојан Дебарлиев

Редовен професор

Катедра за Менаџмент

stojan.debarliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-916

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Вторник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

Четврток 10:00:00 – 12:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.