д-р Љупчо Ефтимов

Редовен професор

Катедра за Менаџмент

ljupco.eftimov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-875

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Вторник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.