Заштита на укажувачи

Овалестено лице за прием на пријави од укажувачи: Јордана Драгоманова
E-маил адреса за поднесување на пријави за заштетитено внатрешно пријавување: zastitanaukazuvaci@eccf.ukim.edu.mk
 
 
 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.