fbpx

Заштита на укажувачи

За реализирање на правата и обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на укажувачи како и на подзаконските акти донесени во врска со овој закон, Процедурата за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите на Економскиот факултет – Скопје можете да ја преземете овде.

Податоци за овластеното лице на Економскиот факултет – Скопје можете да преземете овде.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.