fbpx

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располага Економски факултет – Скопје: Кристина Савеска 

E-маил адреса за поднесување на пријави за информации од јавен карактер:

kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk

Тел: 02/3286 812

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.