fbpx

Информации од јавен карактер

Годишениот извештај за работата на факултетот можете да го погледнете на следниот ЛИНК

Завршните сметки можете да ги погледнете на следниот ЛИНК

Одлуката со која што е утврдена листата на информации од јавен карактер може да се преземе тука.

Статутот на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје може да се симне на следниот ЛИНК

Деловникот за работа на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје може да се симне на следниот ЛИНК

Правилникот за систематизацијата на работните места на Економскиот факултет – Скопје може да се симне на следниот ЛИНК

Одлуките за плата на Економскиот факултет – Скопје може да се симнат од следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.