fbpx

Информации од јавен карактер

Одлуката со која што е утврдена листата на информации од јавен карактер може да се преземе тука.

Статутот на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје може да се симне на следниот ЛИНК

Деловникот за работа на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје може да се симне на следниот ЛИНК

Правилникот за систематизацијата на работните места на Економскиот факултет – Скопје може да се симне на следниот ЛИНК

Одлуките за плата на Економскиот факултет – Скопје може да се симнат од следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.