fbpx

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располага Економски факултет – Скопје: Кристина Савеска 

E-маил адреса за поднесување на пријави за информации од јавен карактер: kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk

Годишен извештај за работата на факултетот 

Завршни сметки

Одлуката со која што е утврдена листата на информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2020 година

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Одлука за определување службено лице за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.